Ledig stilling

Universitetslektor i helsevitenskap (radiografi),
NTNU Gjøvik

Søk på stillingen


Søknadsfrist: 31.01.2023


Ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik er det ledig stilling som Universitetslektor i helsevitenskap (radiografi)

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

(Video unable to load from YouTube. Accept cookie and refresh page to watch video, or click here to open video)


Om stillingen

Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU er det ledig 100% fast stilling som universitetslektor i helsevitenskap (radiografi).

Stillingen vil være administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG), Fagenhet for helse, teknologi og samfunn, og er i hovedsak knyttet til bachelor i radiografi.

Du rapporterer til fagenhetsleder Eli Lysen.


Arbeidsoppgaver

Stillingsinnehaveren har sammen med instituttets øvrige vitenskapelige ansatte ansvar for undervisning innen fagområdet radiografi. Andre oppgaver som inngår i stillingen:

 • Veiledning av studenter innen fagområdet.
 • Deltakelse i administrativt arbeid.

Særskilt ansvarsområde:

 • Stillingsinnehaver vil ha et særlig ansvar for bachelor i radiografi.

Kvalifikasjonskrav

Universitetslektor:

Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet radiografi i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Du må dokumentere relevant grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå på lik linje med krav for stilling som førsteamanuensis, § 1-4 (3) i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ikke kan dokumentere dette, pålegges du å gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk i løpet av to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

Andre krav:

 • Søker må ha utdanning innen radiografi, samt ha relevant praksiserfaring.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra undervisning og veiledning av studenter.
 • Videreutdanning i MR/alternativt bred erfaring fra arbeid med MR.
 • Bred kunnskap om bildebehandling for radiografer.
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide på tvers av tradisjonelle faggrenser.
 • Gode formidlingsevner.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Evne til og interesse for omstilling og videreutvikling. 

Personlige og mellommenneskelige egenskaper vil bli lagt vekt på.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som universitetslektor kode 1009 vil du normalt lønnes fra brutto kr 517 600,- til 636 700,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra den informasjonen som du har gitt oss innen søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

Ved vurdering av den best kvalifiserte legger vi vekt på personlig egnethet, din motivasjon for stillingen og dine pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil bygge på dokumentert pedagogisk materiale, fremstillingsformer i de vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning og veiledning, samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Kvalitet og bredde vil bli vurdert.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til pedagogisk prøving og intervju.

Generell informasjon

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

 • Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med fagenhetsleder Eli Lysen, e-post eli.lysen@ntnu.no.
 • Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Hanne Eng, e-post: hanne.eng@ntnu.no.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon.

NTNU - kunnskap for en bedre verden

NTNU - kunnskap for en bedre verdenVed NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Fakultet for medisin og helsevitenskapFakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital.

Institutt for helsevitenskap i GjøvikInstitutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca.140 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie og Fagenhet for helse, teknologi og samfunn. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, øst, Senter for simulering og pasientsikkerhet og biomedisinsk forskningslaboratorium.Instituttet bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon "Kunnskap for en bedre verden".

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS