Ledig stilling

Ledig fast stilling som radiograf ved Seksjon for barn/unge og CT/generell, Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling, Helse Bergen

Søk på stillingen      Søknadsfrist: 30.06.2024

Radiologisk avdeling er ei høgteknologisk avdeling med om lag 350 tilsette. Avdelinga er fulldigitalisert og nyttar SECTRA PACS og RIS. Avdelinga består av fleire seksjonar, dei fleste lokalisert i Sentralblokka. 

Seksjon for barn/unge og CT/gen har drift i Sentralblokka og i Glasblokkene på Haukelandsområdet. Vi har ein stor maskinpark med av flere CT-maskiner fra fleire leverandørar, røntgen, gjennomlysning, ultralyd og ein MR for barn. Vi utfører mellom anna undersøkingar i akuttmottak, polikliniske undersøkingar, bistår på ultralyd, har stue-røntgen og gjennomlysningsundersøkingar både sjølvstendig og saman med legar. Nokre radiografar har kompetanse til å jobbe ved begge lokasjonene i SB og i GB, medan andre er meir spesialisert innan barn, konvensjonell røntgen, gjennomlysning eller CT. Denne stillinga er tiltenkt arbeid med CT og røntgen i hovudavdelinga i Sentralblokka. 

Hausten 2024 vil seksjonen installere fotontellande CT (PCCT).

Radiografane i seksjonen inngår i 3-delt turnus med arbeid kvar 4.helg per i dag. Samla består seksjonen av omlag 65 årsverk. 

Om stillinga: 
Vi ser etter deg som ønsker å bidra fagleg og utvikle deg innan konvensjonell røntgen, gjennomlysning og/eller CT. 

Det vil bli lagt vekt på erfaring innan fagfelta, men god og grundig opplæring vil bli gitt. 

Vi søker etter en radiograf til ein 100% fast stilling. 

Det er ønskeleg med oppstart snarast men tiltredelsestidspunkt kan drøftast for rett kandidat. 

Søknadsfrist: 30.06.2024 
Arbeidsgivar: Helse Bergen 
Stad: Bergen 
Stillingar: 1 
Tilsetjingsform: Fast 
Stillingsprosent:100
Webcruiter-ID: 4819855350

Arbeidsoppgåver

 • Radiograffaglege oppgåver
 • Pasientadministrasjon
 • Delta i seksjonen sine interne kontrollrutinar
 • Delta i fagleg utvikling av seksjonen

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som radiograf
 • Erfaring innanfor eksempelvis CT eller mobilCT, reformateringskunnskap og gjennomlysningsprosedyrer kan bli lagt vekt på og føretrekt
 • Relevant videreutdanning er ønskeleg
 • Må kunne meistre norsk godt både munnleg og skriftleg
 • Må ha gode IKT-kunnskapar
 • Må ha gode kommunikasjonsevner

Personlege eigenskapar

 • Du behandlar pasientar profesjonelt og empatisk, er imøtekommande og viser respekt
 • Du trivst med å arbeide i eit tverrfagleg miljø
 • Du har gode samarbeidsevner, er arbeidsvillig og initiativrik
 • Du er fagleg interessert, fleksibel og sjølvstendig
 • Du er strukturert, nøyaktig og påliteleg

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Mangfaldserklæring

Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Adresse:Haukelandsveien 22, 5021 Bergen, Norge

Opne vegbeskriving (i ny fane)

Kontaktinformasjon: 

Else-Gunn Bøe Fjell, Seksjonsleiar, telefon: 55977701

Om arbeidsgivaren

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 14.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS