Ledig stilling

Kvalitetsrådgiver

DDT stab

Publisert

Søk på stillingen

Er du radiograf og brenner for kvalitetsarbeid, da må du søke denne stillingen! Diagnostikk og teknologidivisjonen på vårt sykehus, som jeg er divisjonsdirektør for, ivaretar diagnostikk innen alle laboratoriefagene, bildediagnostikk, smittevern samt medisinsk teknikk og e-helse for sykehuset og eksterne samarbeidspartnere. Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus. Divisjonen har ca. 850 ansatte og drifter på flere lokasjoner; Nordbyhagen, Ski, Lillestrøm, Gardermoen og Kongsvinger.

Vi søker nå etter deg som er radiograf, som brenner for kvalitetsarbeid og ikke minst ønsker å understøtte våre dyktige ledere og meg i hverdagens oppgaver.

I divisjonen har vi en sentral stab, som skal bistå divisjonens ledere og andre aktuelle samarbeidspartnere innen blant annet områdene; kvalitet, HMS, informasjonssikkerhet og personvern samt administrasjon og HR lederstøtte.

I rollen som kvalitetsrådgiver vil du inngå i stabens kvalitetsgruppe. Kvalitetsgruppen ledes faglig av kvalitetsleder og består av 7 ansatte (bioingeniører, ingeniør og radiograf) som arbeider tverrfaglig. Hver kvalitetsrådgiver gir støtte til «sin» avdeling, samtidig som kvalitetsgruppen samarbeider om optimalisering av divisjonens ledelsessystem. Vi arbeider målrettet mot at divisjonen skal oppfylle krav til kvalitetsledelse (ISO 9001, ISO 15189 for laboratorieavdelingene), miljøledelse (ISO 14001) og informasjonssikkerhet (ISO 27001).

Med bakgrunn som radiograf og i rollen som kvalitetsrådgiver, vil du primært jobbe inn mot Bildediagnostisk avdeling (BDA). BDA er divisjonens største avdeling med høy aktivitet, høyt fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen består av 11 seksjoner med drift på alle divisjonens lokasjoner. Kvalitetsrådgiver vil ha et nært samarbeid med avdelingsleder og øvrige ledere i avdelingen. Andre aktuelle samarbeidspartnere er fagradiografer, spesialbioingeniører, strålevernkoordinator, fysikere, radiologer samt sentrale staber på Ahus.

Ditt hovedarbeidssted vil være Nordbyhagen, men noe møtevirksomhet på de øvrige lokasjonene må påregnes.

Alle søkere må søke elektronisk.

Søknadsfrist: 23.04.2021
Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HF
Sted: Nordbyhagen
Stillingstittel: Kvalitetsrådgiver
Stillinger:1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent:100
Webcruiter-ID:4373909422


Arbeidsoppgaver

Ikke uttømmende

 • Du skal sammen med resten av divisjonens stab, samordne kvalitetsarbeidet slik at divisjonen har et helhetlig ledelsessystem
 • Du vil bistå som lederstøtte etter avtale med avdelingsleder for BDA, eksempelvis i fm ledelsens gjennomgang, kvalitets – og arbeidsmiljøutvalget, gjennomføre risikovurderinger/hendelsesanalyser, forberede klagesaker, utvikling av mål og kvalitetsindikatorer m.m.
 • Du vil få ansvar for gjennomføring av interne revisjoner og bistå ved revisjoner fra eksterne myndigheterDu vil være en ressursperson i EQS (avviks- og dokumentstyringssystem)
 • Bidra til at kvalitetskrav oppfylles i forhold til lover, forskrifter og standarder
 • Du skal bidra til å etablere forståelse for vedtatte styringssystemer hos ledere og ansatteMedvirke til og følge opp strategi, mål og tiltaksplaner innen kvalitetsområdet i divisjonen

Kvalifikasjoner

 • Autorisert radiograf
 • Minimum 4 års praktisk jobberfaring innen bildediagnostikk
 • Fordel med etterutdanning/kurs innen kvalitetsarbeid
 • Erfaring innen kvalitetsarbeid teller positivt
 • Fordel med praktisk revisjonserfaring
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig

Utdanningsretning

 • Radiografi
 • Kvalitetsledelse e.l.

Personlige egenskaper

 • Jeg legger stor vekt på din personlige egnethet
 • Du er serviceinnstilt, med gode samarbeidsevner
 • Du har vilje og evne til å samarbeide på tvers av fagområder
 • Du er motivert, engasjert og har glimt i øyet
 • Er god til å kommunisere og veilede
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og arbeider målrettet

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Interessante og utfordrende oppgaver i et spennende og tverrfaglig miljø
 • Dyktige og engasjerte kolleger i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig kompetanseutvikling
 • Gode velferdstilbud, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud

Kontaktinformasjon
Janne Pedersen
Direktør
95335871
[email protected]

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Diagnostikk og teknologidivisjonen har ansvaret for diagnostiske tjenester innenfor alle laboratoriespesifikke områder og bildediagnostikk, samt smittevern, medisinsk teknikk, e-helse og behandlingshjelpemidler.

Divisjonen byr på spennende fagoppgaver med forsknings- og utviklingsmuligheter i et moderne og ekspansivt sykehus.

Søk på stillingen