Ledig stilling

Ingeniør/sivilingeniør

- Stråleterapi, radiologi og medisinsk teknologi Avdeling for medisinsk teknologi, Sykehuset Telemark HF

Publisert

Søk på stillingen

Vil du bidra til at pasienter i Vestfold og Telemark får enda bedre kreftbehandling?

Sykehuset Telemark har kreft som satsingsområde og vi planlegger nå bygging av et nytt kreftsenter i Skien.

Her skal vi ha stråleterapi, poliklinikk, infusjonspoliklinikk og sengepost.

Ved stråleterapienheten skal vi ha to lineærakseleratorer samt annet medisinsk teknisk utstyr som brukes ifm stråleterapibehandling.

Vi søker tilsetting av en serviceingeniør til drift, vedlikehold og prosjektoppfølging av medisinsk teknisk utstyr med hovedvekt på stråleterapi og radiologi.

Hvis du tenker at dette er noe for deg vil du samarbeide tett med alle faggrupper i stråleterapisenteret. Du vil være en del av et godt arbeidsmiljø og ha tett kontakt med øvrige klinikker.

Avdeling for medisinsk teknologi (MTA) har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av sykehusets medisinsk tekniske utstyrspark (MTU), inklusiv medisinsk IKT systemløsninger.

MTA drifter Sykehuset Telemark sine lokasjoner; Skien, Porsgrunn, Kragerø, Notodden og Rjukan.

Søknadsfrist:19.09.2021
Arbeidsgiver: Sykehuset Telemark HF
Sted: Skien
Stillingstittel: Ingeniør/sivilingeniør
Stillinger:1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID:4385960368


Arbeidsoppgaver

 • Fagansvar innenfor stråleterapi og radiologi
 • Daglig drift og forebyggende vedlikehold av stråleterapiutstyr med tilhørende
  datasystemer og annet MTU i stråleenheten.
 • Reparasjoner ved stans på utstyr - både planlagt og akutt
 • Gjennomføre risikoanalyser og etablere vedlikeholdsrutiner
 • Fagansvar i prosjekter/anskaffelser
 • Stillingen kan inngå i vaktordning
 • Noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/sivilingeniør med utdanning innenfor medisinsk teknologi, elektronikk eller
  automatisering. Annen relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende arbeid kan
  vurderes
 • Gode datakunnskaper
 • Ønskelig med teknisk kompetanse og erfaring fra arbeid med stråleterapiutstyr
  og/eller røntgenutstyr
 • DSB samtykke for reparasjon av elektromedisinsk utstyr er en fordel
 • Praktisk erfaring fra vedlikeholdsarbeid med utstyr, elektronikk, mekanikk og el.
  installasjoner er en fordel
 • Gode evner i norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort for bil er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og tar initiativ
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Systematisk og nøyaktig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et faglig utviklende og godt arbeidsmiljø
 • Opplæring i inn- og utland
 • Gode betingelser
 • Nye lokaler med eget verksted hvor du kan være med på å utforme din egen
  arbeidsplass

  Adresse: Ulefossveien 55, 3710 Skien
  Kontaktinformasjon: Lene Månsson, Avdelingsleder 90887895

  Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark. Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark. Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

  Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).


  Les mer om oss på www.sthf.no


  Service og systemledelse har ansvaret for støtte og servicetjenester ved Sykehuset Telemark. Klinikken har om lag 300 årsverk og dekker tjenestene innen Medisinsk teknologi, Eiendomsdrift, Innkjøp og logistikk, Renhold-tekstil-interiør-kunst, Dokumentasjonssenter-resepsjon, Ernæring og Pasientreiser og drifter sykehusets barnehage. Service og systemledelse skal bidra til en fremtidsrettet utvikling av sykehuset. Vi er opptatt av kompetanseutvikling innenfor våre fagfelt og vil kontinuerlig arbeide for å utvikle vårt tjenestetilbud i samsvar med sykehusets behov.

  Søk på stillingen