Ledig stilling

Avdelingsleder for radiologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus

Klinikk for medisinsk service, Diakonhjemmet Sykehus

Publisert

Søk på stillingen


Søknadsfrist: 01.08.2022


Vil du jobbe som avdelingsleder ved et allsidig lokalsykehus hvor radiologisk kompetanse og tjenester spiller en sentral rolle?Ved radiologisk avdeling er det ledig en fast 100 % stilling som avdelingsleder.

Avdelingsleder for radiologisk avdeling er øverste leder for hele avdelingen, nærmeste leder for alle radiologer og leder for enhetsleder for radiografer og hjelpepleier. Avdelingsleder rapporterer til klinikkleder og sitter i klinikkleders ledergruppe.

Diakonhjemmet sykehus er lokalsykehus for tre vestlige bydeler i Oslo, i tillegg avlaster vi AHUS med ø-hjelp. Sykehuset er organisert i fem klinikker; klinikk for medisin, Klinikk for kirurgi, operasjon og anestesi, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Klinikk for psykisk helsevern og rus og Klinikk for medisinsk service.

Radiologisk avdeling er en avdeling i Klinikk for medisinsk service.Radiologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus har ca. 50 ansatte fordelt på 12 overleger, 7 LIS, 33 radiografer, hjelpepleiere og sekretær. Radiologisk avdeling er en aktiv avdeling med høy faglig tyngde, meget godt arbeidsmiljø og er utstyrt med en moderne utstyrspark. Vi er i sluttfasen for prosjektering av nybygg, hvor 60% av bygget er satt av til radiologisk avdeling for utvidelse av MR og CT kapasitet. Sykehuset er meget aktive på forskning, og radiologisk avdeling deltar aktivt i forskningen som utføres på sykehuset. Avdelingen utfører ca. 60 000 undersøkelser i året. Avdelingen har god kontroll på både økonomi og ventelister.

Da vår avdelingsleder går av med pensjon søker vi etter en motiverende og tydelig leder som skal være med og drifte avdelingen og være god på samhandling med andre klinikker. Vi søker etter en avdelingsleder som liker å lede et faglig engasjert miljø, som selv er faglig engasjert og har et hjerte som banker for radiologi. Vi søker etter en leder som er i stand til å tenke strategisk, som inspirerer til engasjement, er samhandlings- og samarbeidsdyktig, kreativ og har høy integritet. Vi søker etter en leder som liker utfordringer, har høy arbeidskapasitet og som er interessert i personaloppfølging og personalutvikling. Sykehuset og radiologifaget er i rivende utvikling så en fremtidig leder må brenne for faget, ha fokus på effektiv og moderne drift og ha ønske om godt arbeidsmiljø og høy kompetanse hos sine ansatte.

Overleger og LIS har rullerende vaktplaner, hvor deler av vakten er hjemmevakt. LIS har i tillegg et vaktsamarbeid med Lovisenberg sykehus, hvor 2 LIS stillinger betales av Lovisenberg. Radiologisk avdeling har et godt samarbeid med OUS og OUS dekker 2 år av spesialiseringen av LIS.Radiografene har tilstedevakt hele døgnet.

 • Organisatorisk plassering
 • ansettes av klinikkleder
 • er direkte underlagt klinikkleder,rapporterer til og har utviklingssamtaler med denne
 • er overordnet alt personell i avdelingen
 • møter i klinikkleders lederfora

Arbeidsgiver: Diakonhjemmet Sykehus
Sted: Oslo
Stillingstittel: Avdelingsleder for Radiologisk avdeling
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID:4529324839Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Avdelingsleder skal utøve enhetlig ledelse som innebærer fullt ansvar for både fag (kun begrenset av det som måtte framgå av Spesialisthelsetjenesteloven), personell, økonomi, ressursplanlegging, herunder god og effektiv arealutnyttelse (ihht rundskriv I-2/2013 Lederansvaret i sykehus).
 • I lederansvaret ligger hovedoppgavene med å lede, fordele og kontrollere arbeidet i
  egen avdeling og å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
 • Avdelingsleder skal utvikle avdelingen slik at sykehuset blir konkurransedyktig i
  forhold til sammenlignbare sykehus og private aktører og legge til rette for
  forskningsaktivitet for aktuelle faggrupper.
 • Samordne avdelingens aktivitet og faglig utvikling med sykehusets øvrige klinikker og
  avdelinger.
 • Sikre horisontalt samarbeid.
 • Dimensjonere og forvalte ressursene i henhold til planlagt kjernevirksomhet, bl.a. å
  planlegge fornyelse og vedlikehold av utstyr og eventuelt areal.
 • Planlegge budsjett i henhold til aktivitet.
 • Sørge for at bemanningsplaner er aktivitetsbasert.
 • Sørge for at avdelingen besitter rett kompetanse gjennom rekruttering og
  kompetanseplanlegging.
 • Sørge for at alle faggrupper har mulighet for faglig oppdatering.

De som ansettes må

 • Samarbeide godt med egne ansatte, øvrige ledere og andre faggrupper.
 • Delta i lederteammøter, være fleksibel og endringsdyktig i forhold til avdelingens og sykehusets overordnede målsetting.

Kvalifikasjoner

 • Spesialistgodkjenning som radiolog/ radiograf i Norge
 • Må beherske skandinavisk språk både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og faglige ambisjoner
 • Lederkompetanse evt. ledererfaring er ønskelig

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søkeuansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom duhar hatt opphold fra arbeidslivet.

Personlige egenskaper

 • Kreativ og faglig engasjert leder, som kan ivareta og videreutvikle kompetansen ved avdelingen
 • Strukturert, målrettet og løsningsorientert
 • Endringsvillig
 • Ansvarsbevisst, evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å se andre lykkes

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober,kantine og treningssenter.

Innholdet i cv må dokumenteres med vitnemål og attester i Webcruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.

Adresse: Diakonveien 12, 0370 Oslo, Norge Åpne veibeskrivelseKontaktinformasjon

Gro Jensen, Klinikkleder, 95720265, [email protected]
Eldrid Winther-Larssen, Avdelingsleder, 99273632, [email protected]
Erik Haavardsholm, Medisinsk ansvarlig radiolog, 97170915, [email protected]

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.


Søk på stillingen